Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 14 "Калинка"

 

Сторінка фізінструктора

Інструктор з фізкультури

Опря Марія Георгіївна

освіта - вища

Кіровоградський державний педагогічний університет ім.В.Винниченка

"Фізична культура"

 

Рухова активність дітей протягом дня

Педагоги ДНЗ повинні спонукати дітей до рухливої діяльності, повсякчас регулювати їхню активність, та завжди схвалювати прояви самостійності, вольових зусиль. Важливо при цьому враховувати руховий досвід кожного малюка окремо, рівень рухливості, притаманній їй темп, здібності та природні можливості.
Обсяг рухової активності у межах активного режиму становить до трьох годин для дітей раннього віку, три – чотири години для дітей молодшого дошкільного віку та чотири – п’ять годин для дітей старшого віку. Прогулянки є важливим складником життєдіяльності всіх дітей. Неодмінна умова для їх проведення це збалансування вихователями програмних вимог з бажаннями дітлахів. Зміст роботи на прогулянках залежить від кількох складових: освітніх завдань, погоди, настрою дітей, загальної атмосфери в групі тощо.

/Files/images/172063f557b416018067b46e3d894beb.gifТривалість фізичних вправ на прогулянках становить: для дітей раннього віку двадцять – тридцять п’ять хвилин, молодшого віку – тридцять п’ять - сорок п’ять хвилин, дітей старшого віку – сорок п’ять - шістдесят хвилин. Знижувати рухову активність потрібно наприкінці прогулянки (за десять – п'ятнадцять хвилин) до її закінчення, для забезпечення спокійного переходу до іншого режиму.
Враховуючи величезну роль ігрової діяльності в зростанні особистості дитини, під час організації рухового режиму значне місце відводиться рухливим іграм. Добираючи їх треба враховувати такі чинники: вік дітей, місце ігор протягом дня, погодні та природні умови, пора року, наявність необхідного інвентарю та обладнання.
Як завжди до різних форм роботи (свят, занять, походів, розваг тощо) включаються рухливі ігри після попереднього їх розучування.
Проводять її щодня в усіх вікових групах – одну - дві гри, під час ранкового прийому дітей, дві – три гри - на прогулянках та одна дві гри - увечері . Всього на протязі дня проводять п’ять - сім рухливих ігор, а влітку – сім – вісім.
Протягом дня слід змінювати види рухливих ігор: ігри змагального типу, сюжетні та безсюжетні, спортивні ігри: (футбол, баскетбол, городки, настільний теніс, бадмінтон,хокей ) та різноманітні спортивні вправи: ( катання на санчатах та ковзанах, ізда на велосипеді, ходьба на лижах). Забавних ігор: (кільцекид, серсо, кеглі) тощо. Навчання елементів усіх цих спортивних ігор та вправ здійснюється на планових заняттях з фізичної культури, а закріплюється – на прогулянках.
Проведення фізичних вправ на прогулянках це оди із основних засобів для фізичного розвитку дітей. Завдяки їм формуються і закріплюються навички життєво – важливих рухів: (бігу, стрибків, ходьби, лазіння, метання тощо), тренуються фізичні якості: (швидкість, спритність, витривалість, сила, гнучкість, координація рухів)./Files/images/anmats-kartinki/welosiped.gif
В різноманітних організаційних формах (ранкова гімнастика, рухливі ігри, заняття з фізкультури) - також широко використовуються фізичні вправи. Також проводяться походи з дітьми за межідитячого закладу, (починаючи з молодшого дошкільного віку). Вихователі ретельно готуються до їх проведення: та продумують маршрут руху, спосіб пересування, вивчати місця зупинок та відпочинку, враховуючи при цьому природні умови ( наявність гірок, струмочків, повалених дерев тощо) До місця призначення діти зазвичай ідуть вільно, групуючись за своїм бажанням; шикування парами потрібно тільки при переходах доріг, вулиць. 
Тривалість походу в один бік як правило встановлюється таким чином: для дітей четвертого року життя п'ятнадцять – двадцять хвилин, п’ятого – двадцять – двадцять п’ять хвилин, шостого року життя – двадцять п’ять – тридцять хвилин. Під час походів для дітей пропонують вправи з основних рухів, рухливі ігри в яких використовують дрібні фізкультурні знаряддя, та природні умови, а також проводяться спостереження в природі та навколишньому оточенні, короткі розповіді про екологію та краєзнавство, бесіди, дидактичні ігри тощо. Також проводяться прогулянки та екскурсії, вони посідають окреме місце в освітньому процесі, як форми знайомства дітей з соціальним, природним та предметним довкіллям, тому підміняти ними походи за межі дошкільного закладу не рекомендується. Основною метою дитячого туризму в умовах ДНЗ є оздоровлення, оптимізація рухового режиму, запобігання гіподинамії та вдосконалення рухових навичок.
Фізкультурні свята як правило, проводяться 2-3 рази на рік, починаючи з молодшого віку, тривалість таких заходів становить - сорок п’ятдесят хвилин для дітей молодшого віку, п’ятдесят – шістдесят хвилин для дітей старшого віку. Такі свята організовують в будь-який час в фізкультурній чи музичній залі, на дитячому майданчику тощо. Якщо ж свято проводиться у приміщенні, треба подбати про здійснення в цей день прогулянки на відкритому повітрі.

Найважливіша мета таких заходів це забезпечення активної рухової діяльності усіх дітей, участі кожного з них та створення піднесеного настрою. Дуже важливо не перетворювати його на видовище для дорослих і не відлучати від участі дітей, які з певних причин пропустили підготовку до нього, а також невпевнених та малоактивних дітей.

/Files/images/tiger-1333016104.gifЗа час підготовки до фізкультурного свята потрібно розробити сценарій, оформити місце проведення, підготувати атрибутику, музичний супровід, костюми,нагороди, призи тощо. В сценарію особлива увага приділяється цікавим сюрпризним моментам, показовим номерам, підбиттю підсумків, врученню подарунків і призів, а також церемонії урочистого відкриття та закриття свята.
Готувати дітей до свята необхідно заздалегідь, впродовж усього освітнього процесу (під час заняття з фізкультури, ранкової гімнастики, на музичних, самостійної рухової діяльності, ігор, індивідуальної роботи тощо). Неприпустимо проводити масові репетиції повного ходу свята.
Фізкультурні розваги починають проводитися із раннього віку (третій вік життя) один – два рази на місяць, як правило у другій половині дня. Тривалість таких заходів теж ділиться по віковим групам: п’ятнадцять – двадцять хвилин для дітей раннього віку, двадцять – тридцять п’ять хвилин – молодшого та тридцять п’ять – сорок хвилин – для дітей старшого віку. Місцем їхнього проведення обирається музична або фізкультурна зала, фізкультурний або ігровий майданчик, групова кімната, паркова або лісова галявина, берег водоймища. В розвазі обов’язковим є участь кожної дитини. Для забезпечення оптимальних фізичних, психічних, та емоційних навантажень, проводиться раціональне чергування ігор з різним навантаженням, масових – з іграми підгруп, колективних, індивідуальних (атракціони, конкурси). Для дітей старшого віку у фізкультурних розвагах можуть переважати конкурси, естафети, вправи та ігри спортивного характеру.

/Files/images/kadri/3b1192539dd6_2.gifОрганізовуються дні здоров’я. Приблизно один раз на місяць, починаючи з дітей третього року життя. Вони насичені різноманітними формами: лікувально – профілактичні та гартувальні процедури, фізкультурні свята та розваги, рухливі ігри, заняття з фізкультури, дитячий туризм та самостійнарухова діяльність. Проводяться вони як правило на свіжому повітрі. У дні здоровя освітня робота пов’язується з темами зорового способу життя та власне здоров’я (читання художньої літератури, бесіди, трудова, ігрова, пізнавальна там самостійна художня діяльності). Програма дня здоров’я передбачає заходи націлені як для всього дошкільного закладу так і на кожну вікову групу окремо.
Також організовуються тижні фізкультури, програма яких розрахована на декілька днів та проводиться з розрахунком на декілька днів.
Самостійна рухова діяльність проводиться з дітьми кожного дня під час ранкового прийому дітей, денної і вечірньої прогулянок. Вона може проводитися як на майданчику так і у приміщенні.

При організації самостійної рухової діяльності,/Files/images/vesna/atletik038.gif враховують фізичний розвиток, індивідуальні особливості, та функціональні можливості кожної дитини. Неодмінні умови для проведення це попередня систематична робота з дітьми, мета якої – формування необхідного рухового досвіду, врахування рівня обізнаності про техніку виконання рухів, ігор, формування у неї необхідного рухового досвіду рівня фізичної підготовки та взаємодії між учасниками заходу.

 

Індивідуальна робота з фіз. виховання проводиться у вільний час групами або індивідуально, як правило у відведений час для самостійної діяльності дітей. Мета роботи – поглиблене ознайомлення та розучування навичок її виконання, усунення будь яких відставань у розвитку фізичних якостей.

«А хто у нас сильніший?»

(спортивне свято для дітей старшої групи)

 Мета:

           - сприяти піднесенню емоційного настрою дітей;

           - розвивати спритність, увагу, кмітливість;

           -Виховувати любов до фізкультури, почуття дружби, колективізму.

 Інвентар і обладнання:емблеми, стрічки на кожну дитину, 2 великі м’ячі, 10 кеглів,канат,2 дуги, 6 обручів, призи на кожну дитину.

         Місце проведення:спортивний зал.

(Звучать позивні спортивних змагань.)

            Фізінструктор.

-         Сьогодні у нашому д/с  - спортивне свято. Ми радо вітаємо  учасників змагань «Веселі старти» і запрошуємо їх до залу.

(Під спортивний марш входять діти старшої групи.)

             І дитина.

Увага! Увага!

Спішіть, поспішайте!

Спортивного свята ви не минайте!

             ІІ дитина.

Бо дружні команди

Зібрались на свято –

Здорові, веселі,

Спортивні малята!

 

 

             Капітан І команди.

                                                  Ми  - команда «Козачата»

                                                   Дуже сильна та завзята.

Команді «Барвінчат»

Фізкульт–привіт!

Капітан ІІ команди.

Ми  - команда «Барвінчата» -

Спритні й дужі, як звірята.

                                              Команді «Козачат»

Фізкульт-привіт!

 

Фізінструктор.

Щоб гарно змагатися, треба добре розім’ятися.

Комплекс вправ зі стрічками

1.     Піднімання рук через сторони вгору.

В.п. – ноги на ширині плеч, руки  опущені.

1 – руки в сторони, 2 – вгору, 3 – в сторони, 4 – вниз (8р.)

2.     Колові оберти.

В.п. – ноги на ширині плеч, руки  в сторони.

1 –4 – колові оберти руками вперед, 5- 8 – колові оберти назад(8р.)

3.     Повороти в сторони.

         В.п. –  ноги нарізно, руки  опущені.

1 – поворот ліворуч, руки вперед, 2 – прямо, 3 – 4 – те саме вправо (8р.)

 

4.     Нахили вперед.

 В.п. – ноги ширше, ніж на ширині плеч, руки  опущені.

1 – нахил вперед, руки в сторони, 2 – в. п., 3 – 4 – те саме (8р.)

5.     Присідання.

В.п. – о. с.

1 – присісти, руки вперед, 2 – в. п., 3 – 4 – те саме  (8р.)

6.     Стрибки.

В.п. – о. с.

1 – стрибок, ноги нарізно,  руки в сторони, 2 – в. п., 3 – 4 – те саме (8р.)

7.     Вправа на дихання.

В.п. – о. с.

1 –  2 - руки вгору (вдих), 3 – 4 – руки опустити (видих) (4р.)

Фізінструктор.

Ви розминку закінчили,

Для змагань набрались сили,

Будемо всі змагатися

Й весело розважатися.

І змагання. «Чия команда швидше збереться».

         Правила гри: За сигналом  команди розбігаються по залу, за другим сигналом швидко збираються в колону.

Виграє та команда, яка швидше збереться за капітаном.

Увага! Сигнал «Почали!» ( або свисток).

ІІ змагання. «Передай м’яч».

         Правила гри: Діти стоять у колоні один за одним, руки вгорі. За сигналом  капітан передає м’яч наступному, піднявши руки над головою і т.д., доки м’яч не опиниться в останнього гравця. Той швидко перебігає наперед і передає м’яч наступному над головою.

Виграє та команда, в якій капітан знову стане першим і підніме м’яч вгору.

Увага! Сигнал «Почали!»

 

         ІІІ змагання. «Неси, передай, м’яч не втрачай!»

         Правила гри: Зажавши м’яч колінами, стрибати між кеглями. Досягнувши останньої,  бігом повернутися до команди з м’ячем у руках, передати його наступному і стати в кінці колони.

Виграє та команда, в якій капітан знову стане першим  і підніме м’яч вгору.

Увага! Сигнал «Почали!»

ІV змагання. «Перетягування канату»

         Правила гри: Команді необхідно перетягнути суперників за червону лінію на свою половину залу.

V змагання. «Естафета».

Завдання:

1 – пролізти під дугою,

2- оббігти «змійкою» кеглі,

3 – перестрибнути з обруча в обруч (розкладені на підлозі),

4 – бігом повернутися до команди, передаючи оплеском по долоні естафету наступному учаснику і стати в кінці колони.

Виграє та команда, в якій капітан знову стане першим і підніме руку вгору.

Увага! Сигнал «Почали!»

Інструктор.

Судді.

Раз, два, три, чотири, п’ять –

важко було рахувать.

Ці команди спритні дуже,

а також швидкі і дужі.

Як одна вперед піде,

друга зразу ж дожене.

Що тут нам робити?

Треба всіх нагородити.

(Вручення нагород: медалей і солодких призів).

Інструктор.

Ну, а зараз час кінчати –

Треба всім відпочивати!

 

Сценарій спортивної розваги

«Перші кроки»

     Мета:розвивати інтерес до фізичних вправ;вправляти в ходьбі,бігу;вчити наслідувати рухи за вихователем;навчати дітей грати в рухливі ігри дружньо;продовжувати вчити дітей стрибати на обох ногах;розвивати спортивні здібності вихованців.

    Інвентар(обладнання):2 самокати;прапорці за кількістю дітей;2 великих м»ячі;12 гімнастичних обручів;10 масок мишей;кеглі.

    Ведуча:
Доброго дня дітки!Сьогодні ми проведемо з вами цікаву розвагу:»Перші кроки до спорту»До участі в розвазі запрошуємо всі групи…
     На майданчику зявляеться шапокляк:
      Так...так…так…я незрозуміла,а що це тут за свято і без мене?А чому це ви мене на розвагу не запросили?Не хочете аби я з вами в ігри грала?
     Ведуча:Ой дітки,а хто це до нас завітав?Ану ж бо погляньте,так це ж Шапокляк!А давайте ми з нею привітаемося.
     Діти:Доброго дня!
     Ведуча:Дітки,а можливо ми дозволимо тіточці Шапокляк з нами погратися?
     Діти:Так,із задоволенням нехай грається з нами!!!
     Шапокляк:Дітки,а ви знаєте вірші про спорт?
     Діти:Так знаємо!
     Ведуча:Дітки,а давайте розкажемо нашій гості вірші про спорт.

1. О спорт, о спорт!
Це просто клас!
Дружіть із ним завжди.
Здоров’я, юність, силу дасть
 І творчої снаги.
2. Щодня бігом ви займайтесь,
 Ще й водою обливайтесь.
Збереже це від всіх бід,
Жити будете сто літ.
3.Лиш прокинувсь – уставай,
Ліні волі не давай,
Хто починає день з зарядки,
У того справи всі в порядку!
Ведуча:
 Друзі! Спортивне змагання
 Починати пора,
Нумо, дружно крикнем всі:
 Фізкульт-ура!


 Комплекс загальнорозвивальних вправ із прапорцями під музику
Діти шикуються в 2 колони та повторюють за інструктором з фізкультури.
 В.п.: ноги на ширині плечей,прапорці тримаємо в обох руках.
 1-в.п- тримаючи прапорці в руках підіймаємо руки в гору,в сторони ,донизу.(повторити 8 разів)
 2 – в.п.- витягуємо руки з прапорцями перед собою та робимо повороти тулуба праворуч та ліворуч.(повт.8 раз.)
Стрибки на місці.
3.в.п.-руки на поясі,стрибки на обох ногах.
 Біг на місці.
4. В.п.- руки зігнуті в ліктях,біжимо на місці.(30 сек.)
Вправи на відновлення дихання.
5.в.п.-змахи рук вгору,вниз –вдихаючи повітря носом та видихаючи ротом.
Фізінструктор.
Ми розминку закінчили,
Для естафет набрались сили,
Будемо всі змагатися
Й весело розважатися.

І естафета(гра). «Літаки».
Правила гри: Гра проводиться з двома молодшими групами.
Увага! Сигнал «Почали!» ( або свисток).

Ведуча:Молодці дітки,дуже гарна гра!А ще будемо грати в ігри?
Діти:Так!!!
Шапокляк:Ось це уже Ні!(Краде обруч)А я не дам вам грати в ігри,заберу собі обруч,як ви без нього будете грати.
Ведуча:Тітонька Шапокляк,а якщо ми тобі розкажемо вірша ти нам повернеш обруч?
Шапокляк:Та ви хіба знаєте вірші?
Діти:Так знаємо!
Шапокляк:Ну добре розповідайте,якщо вірш мені ваш сподобається то може і віддам.

 1. Для здоровя и порядка
  Починайте день з зарядки.
  Ви не їжтете мясо в тісті,
  Буде талія на місті.
  Шапокляк:Ой,дуже гарний вірш,тримай обруч.
  ІІ естафета(гра). «Стрибки з обруча в обруч».
   Правила гри:Участь беруть діти середньої групи. Діти стоять у колоні один за одним .Гімнастичні обручі лежать на підлозі. За сигналом  діти стрибають на обох ногах з обруча в обруч. Дострибавши повертається та передає естафету наступному.
  Виграє та команда, яка перша дострибає.

Увага! Сигнал «Почали!»

Ведуча:Дітки ви молодці,справжні спортсмени. А скажіть будь-ласка ви хочете ще гратися?
Діти:Хочемо!
Ведуча:Дуже добре,що ви любите спорт та ігри,давайте пограємо в гру «Мишоловка».

         ІІІ Гра. «Мишоловка»

         Правила гри: Участь беруть діти середньої групи. Діти беруться за руки та роблять велике коло.!0 дітей миші,а інші ,які тримаються за руки це мишоловка. Діти ,які утворили мишоловку ходять по колу та не впускають в середину мишей.

Увага! Сигнал «Почали!»

Ведуча:Чудово наші дітки грали,сподобалась вам гра?
Діти:Так,дуже сподобалась.
Ведуча:Я хочу запропонувати вам цікаву естафету на самокатах,але десь подівся самокат,мабуть знову Шапокляк украла. Дітки ,а давайте разом попросимо Шапокляк повернути нам самокат.
Діти:Шапокляк будь-ласка поверни нам самокат,адже ми хочемо провести естафету.
Шапокляк:Я поверну,якщо дозволете і мені на самокаті покататися.
Ведуча:Дітки дозволемо Шапокляк покататися на нашому самокаті.
діти:Так,катайся.
(Шапокляк катається на самокаті і потім повертає дітям.)

ІV змагання. «Самокат»

         Правила гри: Участь беруть діти старшої групи. Шикуються в дві колонки і за сигналом об’їжджають кеглі та передають самокат наступному. Яка команда проїде перша та і перемогла.

Увага! Сигнал «Почали!»

Ведуча:Мені дуже сподобалось,як ви грали і Шапокляк наша дивіться яка задоволена,вона також придумала цікаву гру і хоче запропонувати її вам.
Шапокляк:Дітки,я придумала для вас цікаву гру з м’ячем,давайте разом пограємо.
Діти:Давайте будемо вже грати.


V змагання. «Естафета з мячем».

Завдання:Участь беруть діти старшої групи. Шикуються в дві колонки та тримаючи м’яч між ногами стрибають до кеглів та назад передаючи м’яч наступному. Яка група дострибає перша та і переможець.

Увага! Сигнал «Почали!».

Інструктор.

Дітки ви сьогодні молодці,дуже все було весело і цікаво,але наша розвага уже закінчується,та і Шаплкляк потрібно повертатися додому.
Шапокляк:До нових зустрічей дітки,ростіть здоровими та розумними.
Діти:До побачення.
Ведуча:

Так. У нашому садочку весело зростати,

Мріють всі малята спортсменами стати.

Ну, а зараз час кінчати –

Треба всім відпочивати!

Тато, мама, я –

спортивна сім´я

Ведучий: Сьогодні всі зібрались дружно в цьому залі,

         Спортивне шоу подаруємо гостям.

         Формуємо витримку, тренуємо силу волі,

         Усі висоти підкоряються нині нам.

1-а дитина: Всюди друзів ми знаходим,

         З ними, як одна сім´я.

         Але нам без друга – спорту

         Не прожити ані дня.

2-а дитина: Всім відомо – це чудово,

         Коли кожен з нас здоровий,

         Треба тільки знати –

         Як здоровим стати.

3-а дитина: Лиш один рецепт на світі

         Всім-усім підходить дітям:

         Спорт любити слід,

         Проживеш сто літ.

Пісенька «Про зарядку». По закінченні пісні з´являється лікар Айболить із великим градусником.

 

Айболить: Здрастуйте. Діти!

Діти: Добрий день!

Айболить: Здоров´я в порядку?

Діти: Спасибі зарядці!

Айболить: Діти, перед початком свята я маю всіх оглянути. Тих хто сидить попрошу встати і виконувати всі мої команди.

         Все в порядку, спочивайте,

         Дружно руки піднімайте.

         Плескать ви не забувайт,

         Разом руки опускайте.

         Нахиліться, розігніться.

         Сядьте прямо, усміхніться

Міряє температуру.

Айболить: Та, я оглядом задоволений.

         Бо ніхто з дітей не хворий.

         Всі веселі і здорові.

         До змагань будьте готові.

Ведучий: Починаємо змагання –

         Веселе тренування.

Естафета «Веселий тунель».

Ведучий: Якщо в цьому залі зібралися сміливі і активні, то нам час разом із Айболитом вирушати на прогулянку до лісу.

Пісня-гра «Діти і ведмідь. По закінченні пісні з´являється Ведмідь.

Ведмідь: Хто це співає?

         Спать мені не дає?

Айболить: Здрастуй ведмедику! Ти прийшов до нас на свято? А чому такий не веселий?

Ведмідь: Я трохи товстий.

         Я трохи косолапий.

         Ви повірте мені, діти,

         В цьому я не винуватий.

Айболить: А скажи, Мишко, нам

         Чим ти зайнятий вранці?

Ведмідь: Я, діти довго сплю,

         До обіду я хроплю.

Айболить:Розкажи нам по порядку:

         Часто робиш ти зарядку?

         Спортом займаєшся?

         Водою загартовуєшся?

Ведмідь: Ні! Зарядку, діти

         Я не роблю ніколи!

         Загартовуватись? Лячно, братці!

         Вода ж холодна!

         Може є щось таке,

         Щоб сильним і спритним стати,

         Від інших не відставати.

1-а дитина: Є таке! Є!

         Треба меду менше їсти!

2-а дитина: Вранці довго не валитись

         Фізкультурою займатись.

3-а дитина: Бігати, стрибати і скакати

         Душ прохолодний приймати!

Ведмідь: Ой, ой,ой! Я таке не зможу

         Я все ж таки ведмідь.

Айболить: Нема чого боятися, Минко!

         Ти – Ведмідь, а не боягуз.

         Разом з нами ти вставай

         Все за нами повторяй.

         Ось, Мишко, не лінись,

         Фізкультурою займись.

         А поки за вклад в зарядку,

         Отримай шоколадку.

Ведмідь йде.

Ведучий: Подивись, Айболить, на нашому святі зібралися сильні, активні і міцні команди, зараз вони продемонструють свої чемпіонські досягнення, але ще найкращих результатів ми будемо чекати від їхніх батьків, бо зараз будуть змагатися вони.

Естафета для батьків

Айболить: Яких спорцменів спритних

         Побачив я зараз.

         Що означає тренування

         Це просто – вищий клас!

Айболить залишає зал.

Ведучий: Хтось до нас уже летить –

         Чуєте – мотор жужить.

До залу залітає Карлсон.

Карлсон: А ось і я!

Ведучий: Здрастуй, Карлсон, любий!

         Раді зустрічі з тобою!

Карлсон:Я завжди повернутися радий

         В свій улюблений дитячий садок!

         Апчхи!

Ведучий: Що таке? Ти застудився?

Карлсон: Я весь день стрибав по калюжам,

         І тепер застудився, охрип.

         У мене, мабуть, грип.

Ведучий: А як ти думаєш лікуватися?

Карлсон: Сміливо складаємо в кучку

         Карамельку і тянучку.

         І на все це зверху

         Вівсяне печево

         Треба дрібно накришить –

         Ці ліки називаються

         «Чмок-чмок-чмок, вкуснятина»

         Від застуди допомагає

         Просто чудово!

         А ще тут для вас як раз

         Періг вкусненький припас!

         Давайте подивимось, що це за частування.

В пирозі-корзині сховані діти

Ведучий: Оце частування, всім на здивування.

         Діти, а хіба солодке корисне?

Діти: Ні, від нього діатез, карієс і зайва вага

Карлсон: Зайва вага?

Ведучий: Ну, а ти друг мій,

         Не страждаєш худобою!

         Он який ти карапуз

Ведучий лоскоче Карлсона

Карлсон: Ой, лоскотки я боюся!

         Що мені робити?

         Як мені бути?

         Як здоров´я зберегти?

Ведучий: Щоб здоров´я зберегти

         Треба спортом займатися

         Треба правильно харчкватися.

         А ну, діти, підкажіть.

         Розібраться допоможіть.

         Я почну, а ви кінчайте

         Хором дружно відповідайте –

         Сонце, повітря і вода...

                   (наші кращі друзі)

         В групі вранці по порядку

                   (дружно робимо зарядку)

         Обливаємось з тобою

                   (ми холодною водою)

         Від застуди і ангіни, нас рятують

                   (вітаміни)

         Сир, овочі і фрукти всім корисні

                   (продукти)

Ведучий: Ось тобі чарівний м´яч!

         Ти на ньом омчишся вскач!

         Закріпиш мускулатуру

         І осанку, і фігуру.

Гра з м´ячем

Карлсон: Ось який м´ячик!

         Яка хитра наука!

         Самому не розібратися

         Треба допомоги дожидатися

Ведучий: Не переживай, Карлсон, тобі допоможуть розібратися дорослі

Естафета з м´ячем для дорослих

Карлсон: Мені тепер з таким м´ячем

         Кілограми не страшні

         Буду з фруктами дружити

         Буду я в спортзал ходити

         Всім привіт, а мені вже час

         До побачення дітвора!

         Здоров´я виноградного,

         Настрою шоколадного,

         Радості полуничної,

         Посмішки симпатичної.

Ведучий: Чемпіонами стати не просто...

         Тож нехай малі ви зростом,

         Небагато літ пройде,

         Ваша черга підійде.

         Хай летить в усі кінці:

         «Ви малята молодці!»

     

«Загартування - надійний шлях до самозбереження здоров'я дошкільника»

Існує реальна імовірність того, що поняття «здорове дитинство» відходить у забуття. Висока захворюваність дітей дошкільного віку потребує зусиль профілактичної та оздоровчої роботи серед цього контингенту.
Справедливою є думка, що здоров'я - це не стабільний стан, а активний процес постійної боротьби проти багатьох несприятливих факторів зовнішнього середовища, і здоров'я дитини залежить від того, наскільки її організм пристосувався до умов, що постійно змінюються.
Загартування і фізичне виховання — основні засоби допомоги дитячому організму в удосконаленні його захисних і пристосувальних механізмів, особливо терморегуляційних. Ще в кінці минулого століття академік І. Д. Тарханов писав про те, що, наприклад, сталося б, якби, подібно до того, як ми закутуємо свої холодові точки, стали б закривати очі від світла, вуха від шуму тощо.
Пригадайте, яка світлова та звукова боязнь виникає у людей, що побували в повній темряві чи тиші, щоб зрозуміти, в який ненормальний стан високої сприйнятливості до захворювання ми приводимо і наші холодові точки шкіри. Використовуючи холод як одну із загартовуючих процедур, слід пам'ятати про особливості терморегуляції дитячого організму: про недосконалість центрів терморегуляції, про те, що велика відносна величина поверхні тіла є фактором, який приводить до необхідності високих енергетичних витрат для забезпечення постійної температури тіла.
Слід особливо підкреслити, що загартування є системою заходів, спрямованих на тренування спадково зумовлених механізмів пристосування, захисту і компенсації з тим, щоб добові та сезонні, періодичні та раптові зміни температури, атмосферного тиску, магнітних і електричних полів і т.д. не викликали у дітей різких відхилень у протіканні фізіологічних процесів. Важливо прищеплювати любов і прагнення до загартування в дитячому віці, що закладе основу для примноження здоров′я і в подальші періоди життя.
Зупиняючись у даному повідомленні на використанні фізичних факторів зовнішнього середовища з метою оздоровлення дітей, необхідно вказати, що воно буде раціональним тільки тоді, коли базуватиметься на принципах і правилах розвитку процесу загартування, на розумінні змісту явищ, що виникають.


§ Перший, відомий ще за часів Гіппократа, принцип поступовостізбільшення загартовуючого пливу не допускає швидкого форсування зниження температури або збільшення тривалості процедур.
§ Другий (систематичність) — це регулярне повторення загартовуючого впливу протягом усього життя для підтримки сил умовнорефлекторних зв'язків.
§ Третій (багатофакторність) зобов'язує використовувати в процесі загартування декілька фізичних агентів: холод, тепло, опромінення видимими ультрафіолетовими, інфрачервоними променями, механічний вплив руху повітря, води та інші фактори.
§ Четвертий (поліградаційність) грунтується на необхідності тренування витривалості дитини до слабких і сильних, швидких і уповільнених температурних коливань, щоб штучно не закріплювались вузькістереотипи загартованості тільки до одного діапазону перепадів температур.
Необхідно особливо виділити значимість таких принципів загартування, як врахування індивідуальних особливостей організму та проведення загартування тільки при позитивному настрої дитини.
Враховуючи різні варіанти емоційного реагування, дітям з підвищеною збудливістю пропонується використання сповільнених холодових збудливих впливів з поступовим пониженням температур, виключивши призначення збуджуючих процедур, особливо перед сном (повітряні або світлоповітряні ванни з поступовим наростанням тривалості холодового подразника, вологе обтирання верхнього плечового пояса, полоскання горла і ротової порожнини водою зниженої температури) .


Загартовуючі процедури для дітей зі зниженою реактивністю повинні базуватися на контрастних методах, що тонізують нервову систему (метод контрастного повітряного загартування, сухе загартування ступні, контрастні ванни для ніг, полоскання носової порожнини водою зниженої температури) .
У комплексі загартовуючих процедур необхідно передбачити виконання щіткового масажу — одного із засобів нелікарняної профілактики психосоматичних порушень. Діючи через рецептори шкіри, цей метод є цінним для укріплення процесів психофізіологічного захисту. Завдяки регулярному масажу проходить нормалізація стану центральної та вегетативної нервової систем, обмінних процесів, покращується сон. Під час його проведення дитина одержує повітряну ванну з загартовуючим ефектом від впливу різниці температур, а регуляцією сили тиску на поверхню тіла, в залежності від типу емоційного реагування дитини, досягається заспокоюючий або тонізуючий ефект.
Слід пам'ятати, що створення позитивного емоційного настрою є одним із найбільш важливих критеріїв ефективності проведення загартовуючої процедури. Негативні емоції, страх, плач, крики повністю нівелюють ті сприятливі зміни які відбуваються в організмі в процесі загартування.

 День здоров´я
у дошкільному закладі

    

    День здоров´я у дошкільному закладі – це день відпочинку, день ігор та розваг. Його призначення – сприяння оздоровленню дітей, формуванню потреби у щоденних заняттях фізичними вправами, оптимізація рухової підготовленості дітей дошкільного віку.
    Дні здоров´я проводяться один раз на місяць у всіх вікових групах.
    Зміст діяльності дітей на цей день визначається вихователем. Він планує заходи для своєї групи, але можливе об´єднання двох і більше груп.
    У цей день відміняються всі навчальні заняття, режим насичують активною руховою діяльністю, в якій дітей спонукають застосовувати свій руховий досвід, виявляти творчість, ініціативу, свої уподобання у різноманітній діяльності. Протягом усього дня активна діяльність дітей планується і проводиться на свіжому повітрі. В тепу пору року бажанно все життя дітей перенести на повітря.
    У день здоров´я дуже доцільним будуть прогулянки за межі дитячого садка на стадіон, у парк, у ліс, до річки, озера. Загальна тривалість такої прогулянки 2 – 2.5 години. На місці організовують активний відпочинок. Можна провести спортивне свято, розваги, фізкультурні заняття ігрового або сюжетного характеру, ігри та спортивні вправи, а також познайомити дітей із спортивними спорудами міста, їх призначенням. Бажанно проведення такої прогулянки у вигляді цікавої тематичної гри.
 

Фізичне виховання дітей дошкільного віку

 
У дошкільному дитинстві закладаються основи здоров'я, виховуються основні риси особистості людини. Сім'я, дошкільні заклади мають створити сприятливі умови для оптимального фізичного розвитку дитини, отримання знань про людський організм, опанування санітарно-гігієнічних навичок. Дитина повинна поступово вчитися бути творцем досконалості свого тіла, здоров'я. Міцне здоров'я є запорукою розвитку дитини в інших особистісних аспектах. На цій особливості наголошує народна мудрість: «У здоровому тілі - здоровий дух», - стверджували в античні часи; «Нема щастя без здоров'я», - гласить українське прислів'я.
 
Фізичне виховання дітей дошкільного віку - систематичний вплив на організм дитини з метою його морфологічного і функціонального вдосконалення, зміцнення здоров'я, формування рухових навичок і фізичних якостей. У перші шість-сім років фізичне виховання є основою всебічного розвитку дитини. Система дошкільних установ має широкі й різноманітні можливості для забезпечення реалізації таких завдань фізичного виховання дошкільників:
 • зміцнення здоров'я;
 • забезпечення гармонійного розвитку організму;
 • розвиток рухових умінь, навичок і фізичних якостей (сили, спритності, витривалості, гнучкості тощо);
 • підвищення фізичної та розумової працездатності;
 • загартування організму;
 • прищеплення культурно-гігієнічних навичок, формування уявлень про здоровий спосіб життя;
 • виховання потреби у заняттях фізичною культурою і спортом.
 
Фізичний розвиток у дошкільному віці є особливо стрімким. З огляду на це фізичне виховання має бути своєчасним, методично правильно організованим.
 
 
  ПРИРОДНІ УМОВИ ЗДОРОВ′Я
 
     Познайомте дітей з лікарями природи: сонцем, водою, повітрям, здоровою їжею. Майте на увазі, краще попередити! Надайте знання дітям про:
 • правила поведінки у побуті, на вулиці, у природі, вміння розрізняти лікарські, отруйні рослини та гриби;
 • безпечне поводження біля річки, під час грози, ожеледиці, ураганів.
 • правила безпечного користування водою, оздоровчі якості різних станів води та деяких розчинів;
 • оздоровчі можливості кам′яної солі, глини, каменю, деяких мінералів;
 • вплив газів на процеси дихання (кисень, водень, азот, метан, хлор);
 • вплив на організм людини тиску й температурного режиму;
 • біологічні та космічні ритми періодичності процесів життя та їхній вплив на здоров′я;
 • найпоширеніші лікарські рослини своєї місцевості;
 • оздоровчу дію садових та городніх рослин;
 • оздоровчий вплив домашніх тварин;
 • шляхи передачі збудників хвороб від домашніх тварин, птиці, гризунів, риб, комах;
 • правила користування питною водою, водою з природних джерел та колодязів.
 
 
ФІЗИЧНЕ ЗДОРОВ′Я ЛЮДИНИ
 
     Загартовування є обов′язковою складовою здорового способу життя. Загартовувати – значить зробити організм фізично й морально міцним, стійким, витривалим. Основні засоби загартовування: повітря, сонце, вода, ходіння босоніж, самомасаж. Загартовування повинно стати невід′ємною часткою режиму дня дитини. Основними компонентами режиму дня є:
 • сон;
 • перебування на свіжому повітрі (прогулянки);
 • ігрова діяльність;
 • заняття;
 • відпочинок;
 • вживання їжі;
 • особиста гігієна.
Правильним режим дня вважається лише тоді, коли він попереджає розвиток втоми, підвищує загальну опірність організму. Природним фактором здоров′я є прогулянка на свіжому повітрі, яка поліпшує апетит, сон, настрій. Важливо формувати у дітей звичку якомога довше перебувати на свіжому повітрі.
 • щоденно разом із дітьми виконувати комплекс вправи ранкової гімнастики, гігієнічні й загартовувальні процедури;
 • навчити дітей раціонально використовувати свій час;
 • під час прогулянок організовувати рухливі й спортивні ігри;
 • щоденно оглядати шкіру дитини;
 • кататися на велосипеді, ходити на лижах, грати з дорослими в м′яча, бадмінтон тощо;
 • здійснювати прогулянки до лісу, парку, в поле, на берег річки, організовувати туристичний похід;
 • формувати правильну поставу, починаючи з дня народження дитини;
 • виховувати у дитини витривалість для профілактики простудних захворювань.
    Правильно організовуйте сон дитини:
 • постіль не повинна бути надто м′якою, а подушка – високою, щоб у дитини не з′явилися дефекти постави;
 • лягати спати і вставати у певний час;
гуляти перед сном 5-10 хвилин, кімнату добре провітрювати;
 • не збуджувати дитину перед сном, не пити міцного чаю, кави, не дивитися телевізор, не розповідати страшних казок, не грати в рухливі ігри;
 • для сну необхідні свіже повітря, тиша і відсутність яскравого світла.
 

1
2
3
4
5
6
7
8